Club 4 Paws

Premium food for cats and dogs

C4P-2
My love/Gav

Standard food for dogs

logo_MyLove_DOG1
My Love/ Miau!

Standard food for cats

my love
Master

Standard food for cat and dog

master
Optimeal

Super premium food for cats and dogs

OptiMeal (1)
post

DIDINAME GAMYBOS EFEKTYVUMĄ TAIKYDAMI „LEAN“ GAMYBOS PRINCIPUS

Even in war conditions, Kormotech creates an improved business process management system, implementing the principles of "smart production

Net ir karo sąlygomis „Kormotech“ kuria patobulintą verslo procesų valdymo sistemą, įgyvendindama „išmaniosios gamybos“ principus.

„Lean“ – tai praktinė koncepcija, kaip mažinant atliekų kiekį ir nuolat tobulinant procesus užtikrinti didžiausią vertę klientui.

Jos autoriumi laikomas Taiichi Ohno, kuris korporacijai „Toyota“ sukūrė unikalią gamybos sistemą (angl. „Toyota Production System“, TPS). Vakaruose „Lean“ gamyba paremta efektyviu atsargų valdymu ir automatizuota kokybės kontrole.

Įgyvendindami „Lean“ gamybos metodiką galime išspręsti keletą svarbių klausimų: pasiekti aukštą kokybę minimaliomis sąnaudomis, sutrumpinti gamybos laiką, išvengti perprodukcijos, sumažinti atsargų kiekį sistemoje (žaliavų, gatavų produktų) ir pagerinti klientų aptarnavimo lygį. Ypač daug dėmesio skiriama darbo vietos organizavimui, darbo saugai, komfortui ir, visų svarbiausia, kiekvieno darbuotojo įsitraukimui ir motyvacijai.

„Kormotech“ įkūrė bandomąją gamyklą Ukrainoje, o vėliau ir Lietuvoje.

Daugiausia dėmesio skyrėme kelioms svarbioms sritims, kurios tiesiogiai daro įtaką gamybai:

• nuostolių mažinimui;

• energijos (dujų ir elektros energijos) suvartojimo mažinimui;

• priklausomybės nuo importuojamų žaliavų mažinimui.

Nuostolių mažinimas

Kai ėmėme kalbėti apie nuostolių mažinimą ir įgyvendinome gamybos be atliekų programą, tam tikrų kategorijų gamybos atliekų kiekis sumažėjo 10 kartų.

Pavyzdžiui, gamyklos pakavimo stotyje įgyvendinus vieną iš „Lean“ vadybos priemonių – 5S, pradėta geriau organizuoti darbo vietas ir pagerintas darbuotojų komfortas.

Dėl 700 darbuotojų mokymų organizavimo, asmeninės motyvacijos, įsitraukimo ir siekio tobulėti pavyko 33 % padidinti pakavimo efektyvumą.

Energijos (dujų, elektros energijos) suvartojimo mažinimas

Pasitelkę konsultantus atlikome energijos vartojimo auditą. Ukrainoje šį auditą atlikome, siekdami gauti dotaciją iš ERPB. Lietuvoje pasirašėme ilgalaikę sutartį, pagal kurią elektros energija mums tiekiama iš vėjo jėgainių (dabar 95 % visos mūsų suvartojamos elektros energijos yra žalioji). Taip pat svarbu įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama gamybos procesų, ypač sterilizacijos, šilumą panaudoti buities ir pramonės reikmėms. Tai padėjo iki 10 % sumažinti išlaidas dujoms. Ukrainoje įgyvendintas gamybos procese (džiovinant produktą) susidarančios šilumos rekuperavimo projektas, kuris leido 15 % sumažinti išlaidas dujoms.

Žaliavos

Mums pavyko sumažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų, dėl to sumažinome kainą ir priklausomybę nuo valiutos kurso.

„Neteisinga siekti konkrečių skaičių, jei planuojame kurti kultūrą ir skatinti pageidaujamą elgesį komandoje. Mes siekiame sukurti sistemą, kuri tobulėtų pati. Ji pati užsibrėš savo tikslus ir nuolat tobulės. Tai procesas, kuriam reikia laiko.

Šiuo metu kuriame 5S sistema paremtą pagrindą ir diegiame įrankius, kurie pakeis kultūrą – tik tai įgyvendinę pamatysime pirmuosius rezultatus. Per ateinančius penkerius metus bandysime integruoti sistemą ir pasiekti pirmuosius rodiklius“, – teigia bendrovės „Kormotech“ generalinis administracijos direktorius Igoris Paraniakas.

„Ne visi darbuotojai pasirengę pokyčiams. Tačiau tam tikra darbuotojų dalis yra pasirengusi ką nors keisti savo iniciatyva. Taip pat yra ir stebėtojų, kurie žiūrės, kuria kryptimi juda bendrovė, ir ateityje pasirinks vieną ar kitą pusę. Mano nuomone, apie sėkmingai įgyvendintą projektą bus galima kalbėti tada, kai galėsime pereiti prie kitų darbų ir viskas toliau veiks savarankiškai. Toks yra nuolatinio tobulėjimo procesas“, – sako operacijų vadovas Romanas Odinecas.

„Kormotech“ planuoja ir toliau laikytis „Lean“ gamybos principų, kurie taps „Kormotech“ tvarios plėtros pagrindu.