Club 4 Paws

Преміум-харчування для котів і собак

C4P-2
Гав!

Стандарт-харчування для собак

Гав_2_
Мяу!

Стандарт-харчування для котів

myau-2

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ: 32673400, поштова адреса адреса: 79041, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, 7 корпус, офісний центр Меридіан, 7 поверх; юр. адреса: 81062, Львівська область, Яворівський район, с. Прилбичі), надалі – «Товариство» та/або «Адміністрація Порталу») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Порталу https://kormotech.com і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Порталу та/або мобільного додатку та/або  пов'язаних з ними послуг та інструментів.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, інформація про дії Користувача на Порталі, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Порталу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням  Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного Профілю на Порталі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Порталу, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається Товариством.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.

1.4 Розпорядником Даних є ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ: 32673400).  

1.5 Користувач, вносячи свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту https://kormotech.com та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку “Ознайомлений(-а) з Політикою конфіденційності та даю свою згоду на обробку персональних даних”через форму сайту (галочка) та/або самостійно вносить Дані, висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ: 32673400) а також третім особам, які надають послуги ТзОВ «Кормотех» (код ЄДРПОУ: 32673400), зокрема, але не виключно дозвіл на обробку власних персональних даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має право використовувати сайт https://kormotech.com, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.


 

2. Які Дані можуть збиратися 

2.1 Товариство може збирати наступні Дані:

- ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, контактні телефони, адреса електронної пошти, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи);

- інформація про Користувача (зокрема номер телефону), адреса електронної пошти, , дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Порталу, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача  до служби підтримки Порталу;

- дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Порталом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

- дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими  Товариством особами  різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;

- інформація про дії Користувача на Порталі (споживча поведінка щодо придбаних товарів, робіт, послуг на Порталі) інформація залишена Користувачами в формі відгуків, виставлення оцінок, коментарів чи будь-який інший зворотній зв'язок від Користувачів; 

- інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Адміністрації Порталу (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);

- інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.

2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

- файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);

- пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних  в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки Даних

3.1 Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:

- здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

- з метою забезпечення надання Товариством інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією.

Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.

3.2 Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних відбувається в процесі опрацювання запиту Користувача, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його запиту.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Порталу та підвищення іміджу Порталу, Товариство може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка являється комерційною таємницею.

4.3 На Порталі містяться посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.  

4.4 Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;

- у випадку, якщо Товариство має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між Товариством та Користувачем, а також положень Угоди Користувача.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: [email protected] або поштову адресу: 79041, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, 7 корпус, офісний центр Меридіан, 7 поверх.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.

5.3 Функціонування деяких можливостей https://kormotech.com, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.

6. Захист Даних

6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: Політика конфіденційності. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Порталом.

7.2 Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде  впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4 Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не зазначено інше.

Більше