Обробка персональних даних

Я, __________________________________(прізвище, ім’я, по-батькові) добровільно надаю згоду на обробку моїх персональних даних (ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо); особисті відомості (вік, стать, освіта, наявність наукового ступеню чи звання, сімейний стан, склад сім’ї тощо); відношення до військової служби; професія відповідно Закону України “Про захист персональних даних”, Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, наказу Державного комітету статистики України від
05.12.2008 №489, Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 №16, Статуту ТзОВ “Кормотех”.

Мене поставлено до відома про те, що володільцем і розпорядником бази персональних даних є ТзОВ “Кормотех”. Місцезнаходження бази даних ТзОВ “Кормотех”: